STEFAN BREMER

Stefan Bremer
(b. 1953, Helsinki)
Currently based: Helsinki

Stefan Bremer on helsinkiläinen valokuvaaja, kuvataiteilija sekä opettaja. Hän opiskeli 1970-luvulla Taideteollisessa Korkeakoulussa (nyk. Aalto yliopisto). Siitä lähtien hän on opettanut Suomen taidekouluissa sekä Tukholman Fotoskolanissa että Göteborgin Yliopistolla. Melko suuri osa suomalaisista nuorista ja seminuorista valokuvaajista ovat olleet Stefan Bremerin oppilaina.

Bremer on vetänyt valokuvauksen intensiivi-työpajoja sekä Europassa, Afrikassa että Aasiassa.

Bremer on ollut esillä ympäri maailmaa lukuisissa yksityis- sekä ryhmänäyttelyissä ja hänen teoksiaan on lukuisissa julkisissa sekä yksityisissä taidekokoelmissa.

Taiteellisessa työssään Stefan Bremer on keskeisesti ollut tekemisissä ihmisten kanssa. Hän on tutkinut ihmisenä olemisen ongelmia. ”Olen halunnut syventyä suomalaisen miehen ja naisen sielunmaisemaan. Olen sukeltanut sisään nuorten maailmaan ja myötäelämällä nostanut esiin erillisiä yksilöitä ja tutkinut ajan hermolla olevia trendejä ja suuntauksia. Olen halunnut tutkija päämäärättömyyttä ja ihanteiden luhistumista yhtä kiinnostuneena kuin elämässä kiinni tarrautuvaa innostusta. Olen työssäni toisaalta myös halunnut kommentoida ja osallistua poliittiseen keskusteluun moraalista ja ihanteista. Haluan polemisoida ja käyttää valokuvaa propagandan välineenä ja toimia kitkerän naurun tulkkina.”

Stefan Bremerin uudet työt käsittelevät monia valokuvauksen perusasioihin liittyviä tasoja, tutkimalla ajan elementtejä, mittakaavaa sekä valon ominaisuutta. Kamera voi rekisteröidä tuhannesosaa sekunnissa yhdessä otoksessa, viipaloida aikaa tavalla jolla silmä ei näe. Mittakaava vaihtelee mikroskoopisista partikkeleistä laajoihin linnunperspektiiveihin.

Bremerille myönnettiin valtiopalkinto 1988. Hänet nimitettiin taiteilijaprofessoriksi 1999 ja sai Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon 2011.

 


 

Stefan Bremer is a photographer, a visual artist and teacher from Helsinki. He studied at the School of Arts, Design and Architecture (currently the Aalto University) in the 1970s. From then on he has taught in art schools around Finland as well as at the Stockholm School of Photography and the Gothenburg University. Quite a large number of young, and semi-young, photographers in Finland are former students of Stefan Bremer.

Bremer has lead intensive photography workshops in Europe as well as in Africa and Asia.

Bremer has been shown around the world in numerous solo and group exhibitions, and his photographs are part of many public and private collections.

At the heart of his artistic production, Stefan Bremer works with people. He has studied the difficulties of being human. ”I wanted to broaden the soul-scape of Finnish men and women. I dove into the world of youth and with affinity brought different individuals to light, and studied trends and tendencies of that time. I wanted to study indecisiveness and the collapse of ideals with as much interest as the contagious enthusiasm of life. In my work I also strived to comment and participate in the political discussion of moralism and ideals. I want to polemicise, to use photography as a tool for propaganda and to be an interpreter of the bitter laughter.”

Stefan Bremer’s new works address many of the basic properties of photography, studying the elements of time, scale and light. The camera can record a thousandth of a second in an image, a slice of time beyond the grasp of the human eye. The scale ranges from minute particles and studies of ink to a high bird’s eye perspective.

Bremer was awarded the Finnish State Prize for Photography in 1988, the title of Artist Professor in 1999 and the Culture Prize of the City of Helsinki in 2011.

 
Uffe, sarjasta Man, 1993 / Uffe, from series Man, 1993

Soli, sarjasta Woman. 1995 / Soli, from series Woman. 1995

Sökö, sarjasta Man, 1994 / Sökö, from series Man, 1994

Tim, sarjasta Man, 1994 / Tim, from series Man, 1994

Kenneth. sarjasta Man, 1994 / Kenneth, from series Man, 1994

Aino, sarjasta Woman, 1994 / Aino, from series Woman, 1994

Apina triptykki, sarjasta No Comments, 1989 / Monkey triptych, from series No Comments, 1989

Kaksi porkkanaa, sarjasta Porkkana, 1997 / Two carrots, from series Carrot, 1997

Palava Mies, sarjasta Helsinki, 2015 / Burning Man, from series Helsinki, 2015

Yellow Cloud, sarjasta Matkastani, 2017 / Yellow Cloud, from series From My Journey, 2017