SARA HORNIG

Sara Hornig
(b. 1984, Augsburg, Germany)
Currently based: Helsinki

Sara Hornig on viime keväänä Lahden Muotoiluinstituutista valmistunut valokuvaaja. Kuvasarjoissaan hän käsittelee arkirealismiin kätkeytyviä teemoja, sekä sivullisuuden ja jakamisen merkitystä. Hornig työskentelee myös sosiaalialalla ja nämä kaksi puolta hänessä ruokkivat toisiaan. Molemmissa pääsee lähelle ihmistä.

Jokapäiväinen leipämme -kuvasarja käsittelee suomalaista köyhyyttä. Suomen leipäjonoissa seisoo joka viikko yli 20 000 ihmistä. 1990-luvun laman aikaan aloitettu ruoan jakaminen oli tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi, mutta siitä on muodostunut pysyvä ilmiö. Ruokakassit on kuvattu Myllypuron leipäjonossa Helsingissä.

Puolet meistä -kuvasarja käsittelee masennusta läheisen kokemuksen näkökulmasta. Kuvissa esiintyvät paperiliinat on kerätty anonyymisti terapeutin vastaanotolta. Sitaatit ovat peräisin masentuneiden läheisten haastatteluista. Haastattelut on tehty yhteistyössä toimittaja Karoliina Paanasen kanssa.

Molemmat kuvasarjoista ovat mukana Backlight -valokuvafestivaalin Independence Through the Lenses -näyttelykiertueella Euroopassa. Jokapäiväinen leipämme -kuvasarja on ollut esillä osana Poliittisen valokuvan festivaalia vuonna 2015.


 

Sara Hornig graduated in photography form the Lathti Institute of Design. Her photographic series deal with themes of concealed everyday reality as well as with the significance of alienation and sharing. Hornig also works in social services and these two facets feed each other. Both bring her close to people.

The series, Our Daily Bread, deals with poverty in Finland. Every week, over 20 000 people stand in Finnish breadlines. The breadline was initiated during the recession in the 1990s as a temporary solution, however it has become a permanent phenomena. The food bags were photographed at the Myllypuro breadline in Helsinki.

The series Half of Us deals with depression from the perspective of close ones. The images show balled up tissues that were gathered from anonymous sources from a therapy waiting room. The accompanying quotations were collected from interviews made with people close to a individual suffering form depression. The interviews were made together with journalist Karoliina Paananen.

Both series were shown in the Backlight photography festival’s Independence Through the Lenses exhibition which toured Europe. The series, Our Daily Bread, was part of the Political photography festival in 2015.


Jokapäiväinen leipämme / Our Daily Bread

Jokapäiväinen leipämme / Our Daily Bread

Jokapäiväinen leipämme / Our Daily Bread

Jokapäiväinen leipämme / Our Daily Bread

Jokapäiväinen leipämme / Our Daily Bread

Puolet meistä / Half of us ”Kun raju manifesti puuttui, masennus sai jäädä hiipimään. Sairaus valkeni vähitellen.”

Puolet meistä / Half of us ”Koti lakkasi olemasta lämmin ja levollinen paikka. Arki muuttui tasapainotteluksi.”

Puolet meistä / Half of us ”Toisinaan toivon, että toisen kipu siirtyisi minuun.”

Puolet meistä / Half of us ”Masennuksen ei saa antaa määritellä koko ihmistä.”

Puolet meistä / Half of us ”En kuitenkaan palaisi vanhaan. Nyt välimme ovat rehellisemmät kuin ennen.”