SANNI SEPPO

Photo: Ritva Kovalainen

Sanni Seppo
(b. 1960, Helsinki)
Currently based: Helsinki

 

Valokuvilla hiljaisuutta vastaan

”Sinusta on varmaan jännittävää nähdä, miten me täällä pakolaisleireillä autiomaassa asumme. Sait kokea ja kuvata, ja nyt palaat takaisin. Minä puolestani jään tänne. Minulle tämä ei ole jännittävää. Mikään ei koskaan muutu.”

– Mostafa, pakolaisleiri, Algeria

Valokuvataiteilija Sanni Seppo on työskennellyt 1990-luvulta saakka erilaisten pitkäkestoisten dokumenttiprojektien parissa, tehnyt lukuisia näyttelyitä ja valokuvakirjoja sekä elokuvia. Hänen teoksensa käsittelevät muun muassa ihmisen ja luonnon suhdetta sekä erilaisten marginaalissa olevien ihmisyhteisöjen tarinoita. Hän haluaa kuvillaan osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia poliittisesti.

Sanni Seppo on tehnyt monivuotista yhteistyötä myös taiteilijaprofessori Ritva Kovalaisen kanssa syventyen mm. metsämytologiaan, metsätalouden maisemallisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin sekä luonnonmetsien erityispiirteisiin.

Sanni Seppo on yksi Poliittisen valokuvan festivaalin (PVF) perustajista ja toimii sen taiteellisena johtajana yhdessä Anna-Kaisa Rastenbergerin kanssa. Seppo on saanut Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon (2009), Valtion tiedonjulkistamispalkinnon (työryhmä, 2009) ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Ympäristöpalkinnon (2006). Vuonna 1997 Sanni Seppo sai Suomi-palkinnon.

Valokuvilla hiljaisuutta vastaan” on esitetty PVF:n Kotimaa-näyttelyssä. Sarja kertoo 40 vuotta Saharan autiomaassa olevasta sahrawien pakolaisleiristä ja siitä kuinka odotuksesta on tullut pysyvää. Kuuluvatko avunhuudot autiomaasta? Onko maailma kääntänyt sahraweille selkänsä ja unohtanut heidät ”Paholaisen puutarhaan” tulikuuman auringon ja rankkasateiden armoille Marokon miehittäessä heidän kotimaataan Länsi-Saharaa?

On jännittävää päästä tutustumaan ja kuvaamaan pakolaisleirille, mielenkiintoista suunnitella kuvaamastani materiaalista näyttely kokonaisuutta. Mutta samalla painaa tietoisuus siitä, että kohtaamani ihmiset jäävät leirille. Heidän elämässään odotus ja muuttumattomuus jatkuu. Jäähyväiseksi lausutaan: ”älä unohda meitä”. Siksi valokuvaaminen on myös etuoikeus, jonka koen velvoittavan aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimintaan.


 

Against the Silence via Photography

”I’m sure that for you it has been exciting to see this kind of life, how we live here in the refugee camps in the desert. You had the chance to experience and document it, and now you go back to your country while I stay here. For me, this is no longer exciting. Nothing ever changes.”

– Mostafa, from a refugee camp in Southern Algeria

Since the 1990’s, photography artist Sanni Seppo, has worked on various long term documentary projects, made numerous exhibitions, photography books and also films. Her work primarily deals with the human relationship to nature and stories about different marginalised groups of people. Sanni Seppo’s images are a way to participate in societal discussions and to act politically.

Sanni Seppo has collaborated for several years with artist professor Ritva Kovalainen, in the exploration of forest mythology, the effects of industrial forestation as well as social and ecological influences on the landscape, and the characteristics of old growth forests.

Sanni Seppo is one of the founders of the Political Photography Festival (PVF) and currently acts as the artistic director together with Anna-Kaisa Rastenberger. Seppo was awarded with the Finnish Art Society’s Best Art Book of the Year (2009), the State Award for Public Information (awarded to a group, 2009) and the Finnish Association for Nature’s Environmental Award (2006). In 1997, Sanni Seppo was awarded the Finnish State Award.

Against the Silence via Photography” was shown in the Political Photography Festival’s national exhibition. This series tells about the 40 year old Sahrawi refugee camp in a desert wasteland, and how the waiting has become permanent. Are cries for help heard in the desert? Has the world turned its back on the Sahrawi, forgotten them in the ”Devil’s garden” at the mercy of the burning sun and hard rain, while Morocco takes possession of their home in West Sahara?

It is exciting to discover and photograph in a refugee camp, interesting to plan an exhibition from the images taken. But at the same time it is a burden knowing that the people I meet will remain at the camp. Their lives filled with waiting and never ending monotony goes on. Their farewell translates to: ”don’t forget us”. This is why taking photographs is also a privilege, and I feel it is my obligation to actively participate in society.