PETRI JUNTUNEN

Petri Juntunen
(b. 1975, Gothenburg, Sweden)
Currently based: Helsinki

Petri Juntusen valokuvakokonaisuus At the Heart of it All jäsentää inhimillistä olemassaolon kokemusta ja maailmankaikkeuden luonnetta. Kun ihminen tulee tietoiseksi kaiken lopullisuudesta, se aiheuttaa ahdistusta, joka ajaa yksilön etsimään mieltä ja merkitystä siinä kuitenkin alati epäonnistuen. Albert Camus’ta mukaillen maailma itsessään ei tarjoa vastausta tähän järjen kaipuuseen, sillä maailman muoto sotii ihmisen luonnetta vastaan. Kohtaamme maailman kautta ainoastaan lopun vääjäämättömyyden, elämän päätepisteen. Tässä inhimillisen merkityksen tarpeen ja maailman järjettömyyden konfliktissa syntyy mielettömyys, absurdi.

Camuslaisittain absurdius on hyväksyttävä ja sitä on katsottava kohti, sillä vain siten voi olla vapaa. Näin tekee myös Petri Juntunen mittaillessaan mielettömyyden kokemusta ja muotoa valon avulla. Tummasävyisissä teoksissa tarkennetaan materiaalisiin kiintopisteisiin herkeämättömällä intensiteetillä. Useamman vuoden aikana lukuisissa eri Euroopan maassa kuvatuissa valokuvissa vaienneet paikat, rakennelmat ja kivet nousevat uuden historian kertojiksi; ne sitovat yhteen menneen ja tulevan, muistavat uudelleen, uudella tavalla. Juntusen teokset heijastelevat tyyneydellä sitä absurdin vierautta, joka syntyy vastakkainasettelun epämukavuudessa. Tässä visuaalisessa poetiikassa tilat toimivat allegorioina olemassaololle.

Teoskokonaisuus At the Heart of it All kohtaa elämän rajallisuuden tavalla, joka kuroo lähes kapinallisesti yhteen varjottomaksi jääneitä ajan ja muistin saarekkeita. Tarkoin rajatuista löydöksistä rakentuu peruskallio, jonka rakennusmateriaalina toimii absurdi itse. Se kutsuu meidät eleettömästi kollektiivisen historiamme maaperälle.

Petri Juntunen on suomalainen valokuvataiteilija, joka työskentelee ja asuu Helsingissä. Juntunen on opiskellut valokuvausta sekä elokuvausta Aaltoyliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Taiteellisissa töissään Juntunen käsittelee yhteisön muistia, alitajunnan muodostamia konstruktioita sekä näiden ilmentymiä yhteiskunnassa. Perinteisen valokuvan lisäksi Juntunen käyttää töissään usein vaihtoehtoisia kuvantamis- sekä reproduktiomenetelmiä, kuten 3D-skannaustaa, fotogrammetriaa, laserkaiverrusta sekä projektioita. Petri Juntunen on osallistunut useisiin näyttelyihin Suomessa ja Euroopassa. Syksyllä 2017 julkaistiin Juntusen monografia “At The Heart of it All” maineikkaan saksalaisen Hatje Cantzin kustantamana.


 

Conflict produces terror. That results from having a desire to live, but realizing that death is inevitable is managed by embracing cultural values, or symbolic systems that act to provide life with meaning and value. In The Myth of Sisyphus, Albert Camus considers absurdity as a confrontation, an opposition, a conflict or a ”divorce” between two ideals. Specifically, he defines the human condition as absurd, as the confrontation between man’s desire for significance, meaning and clarity on the one hand – and the silent, cold universe on the other.

The terror of absolute annihilation creates such a profound – albeit subconscious anxiety in people that they spend their lives attempting to make sense of it. On large scales, societies build symbols: laws, religious meaning systems, cultures, and belief systems to explain the significance of life. On the other hand, people want to have meaning in one another’s lives, but ultimately they must come to realize that they cannot depend on others for validation, and with that realization they finally acknowledge and understand that they are fundamentally alone. The result of this revelation is anxiety in the knowledge that our validation must come from within and not from others.

My cognition and anxiety are the cinders for the series “At the Heart of it All”, they are the symptom and remedy at the same time. The images are not only representations of a spaces within spaces but vessels containing memores and our collective history.

Petri Juntunen is a Finnish photographer, currently residing in Helsinki. In his works and projects, Juntunen studies the topics of memory, loss and melancholy, often using novel methods of imaging and representation including 3D scanning, laser engraving and projections. He has participated in several group exhibitions in Europe and Finland, the latest being at The Finnish Museum of Photography. Juntunen have previously studied in TaiK Photography and Cinematography, and is currently finalizing his MA studies in Photography at Aalto University, The School of Art, Design and Architecture in Helsinki, Finland. In the fall of 2017, the leading German publisher of art, Hatje Cantz published Juntunen’s monograph “At The Heart of it All”.

 

 

The Ship Called Night, 2014

Gardenia, 2015

Routine of a Broken Machine, 2015

The History of This World and the Other, 2016

A Borrowed State of Being, 2015

Abandonment of Being, 2015

Untitled #10 (Avoidance)

Aletheia, 2016

Apeiron #3, 2015

Where I End And You Begin, 2015