KARINA BOISSONNIER

Karina Boissonnier
(b. 1994, Fontainebleau, France)
Currently based: Tampere

Karina Boissonnier on ranskalais-suomalainen valokuvaaja ja kuvankäsittelijä. Hän on opiskellut Muurlan opistossa ja valmistunut San Franciscon Academy of Art University:sta. Opiskeluaikoinaan Boissonnier tutustui valokuvan eri genreihin ja teki opiskelujen ohessa kuvauksia laidasta laitaan. Lopulta hän kuitenkin päätyi kuvankäsittelyllä toteutettujen fantasiakuvien pariin.

Boissonnier inspiroituu lähes kaikesta ympärillään tapahtuvasta. Mytologia, kielet, politiikka… Innostuksen kohteista syntyy uusia ideoita. Kaikki informaatio kääntyy pään sisällä saduiksi ja symboleiksi. Ja lopulta uusiksi kuviksi.

Boissonnieristä tuli valokuvaaja, koska häntä kiinnosti ajatus valokuvauksen perusideasta, todellisuuden tallentamisesta. Hän halusi kokeilla voisiko valokuvauksen keinoin tuoda esiin myös fantasiamaailmat. Niinpä hän alkoi työskentelemään siten, että muuttaa mielikuvitusmaailman näkymättömät ajatukset ”todellisiksi”.

 


 

Karina Boissonnier is a French-Finnish photographer and image processor. She studied at the Muurla School and graduated from the San Francisco Academy of Art University. During her studies, Boissonier tried out different genres and on the side worked with all kinds of photography. Eventually she ended up producing fantasy images.

Boissonnier is inspired by everything that happens around her. Mythology, languages, politics… New ideas are born out of her subject of interest. All the information is reorganised in her mind becoming fairytales and symbols, and ultimately into a new image.

Boissonnier became a photographer because she was interested in the basic concept of photography: recording reality. She wanted to see if she could disclose fantasy worlds through photography. And so she began working on converting the invisible thoughts of an imaginary world into ”reality”.