PENTTI SAMMALLAHTI

Pentti Sammallahti
(b. 1950, Helsinki)
Currently based: Helsinki

Pentti Sammallahden valokuvat vievät katsojan arkikokemuksen tuolle puolen riippumatta siitä, missä päin maapalloa Sammallahti on kulkenut. Suomi, Ranska tai Venäjä – tunnusmerkillistä kuville on lämmin huumori ja mustavalkoisen valokuvan lumo.

Sammallahden universumissa vähäpätöinen on merkityksellistä ja oleelliset asiat löytyvät tarkkaavaisesti katsoen. Venyttelevät koirat ja torkkuvat kyyhkyset, mustalaismarkkinoiden rytmi tai lapset liian suurissa vaatteissa ovat tarkkoja osumia ratkaisevien hetkien metsästyksessä. Sammallahti edustaa vaihtoehtoa nykyelämän kiihkeälle rytmille ja nopean muutoksen ihannoinnille.

Maailmalla matkustavan valokuvaajan lisäksi Sammallahti on kotikaupunkinsa Helsingin ikuistaja. Vaikka kaupunki on muuttunut ja kasvanut vuosikymmenten kuluessa, helsinkiläinen tunnistaa kuvista syksyiseen ja talviseen kaupunkiin kuuluvan kosteuden, tuulen ja mereltä saapuvan usvan.

1960-luvun alussa uransa aloittanut Sammallahti on ensimmäisiä suomalaisia valokuvaajia, joka on tehnyt elämäntyönsä valokuvataiteilijana. Käsityöläisyyttä arvostava tekijä tunnetaan myös valokuvien taitavasta vedostamisesta ja kuvien laadukkaasta painamisesta. Yksittäisten kuvien ohella hän on tehnyt teemallisia kuvasalkkuja. Sammallahden läpimurto Cathleen Ní Houlihan – irlantilainen kuvasalkku vuodelta 1979 sai nimensä irlantilaisen kansantaruston hahmon mukaan. Se oli avaus kuvan sävykkyyttä ja sisäistä kokemusta painottavaan valokuvataiteeseen. Sammallahti opetti pitkään Taideteollisessa korkeakoulussa, jossa loi työryhmineen valokuvien laadukkaan vedostamisen ja painamisen kulttuurin.

Pentti Sammallahti on kansainvälisesti huomioiduimpia suomalaisia valokuvaajia ja kotimaassa moneen kertaan palkittu tekijä. Vuonna 2004 yksi maailman tunnetuimmista valokuvaajista ranskalainen Henri Cartier-Bresson valitsi Sammallahden 100 valokuvaajasuosikkinsa joukkoon säätiönsä avajaisnäyttelyyn Pariisiin.

Teksti: Suomen valokuvataiteen museo


 

Sammallahti’s photographs take the viewer beyond everyday experience into a wistfully enchanting world. Regardless of where on the globe Sammallahti goes – Finland, Russia or France – there is a gentle humour in his gaze. In Sammallahti’s universe things that are considered unimportant become significant, while the essentials are discovered through acutely experiencing the world. Dogs stretching and doves dozing, the rhythms of a Roma market, or children in clothes that are too big for them – all well-aimed shots in the hunt for decisive moments. Sammallahti represents an alternative to the frenetic rhythms of contemporary life and to the adulation of rapid change.

Apart from being a world-travelling photographer, Sammallahti is an immortaliser of his home city of Helsinki. Although the place has changed and grown over the decades, Helsinki-ites will recognize in these pictures the dampness, the wind and the mist coming in from the sea that are part of the scene in autumn and winter.

Sammallahti is one of the first Finnish photographers to have carried out his entire life’s work as a photographic artist. As a craftsman who emphasizes the knowledge and skill of the photographer in taking photographs, making photographic prints, and printing photographs using photomechanical processes. Along with individual pictures, Sammallahti has made thematic portfolios. His breakthrough work, Cathleen Ní Houlihan – An Irish Portfolio from 1979, took its name from a figure in an Irish folk tale. It marked a new opening for photographic art that accentuated the tonality of the pictures and the photographer’s own inner experience. He taught for a long time at the University of Art and Design in Helsinki, where he and his workgroups created a culture of high-quality photographic printing and printing using photomechanical processes.

Sammallahti is one of the internationally most prominent Finnish photographers and a multiple prize-winner in his home country. In 2004, one of the world’s most famous photographers, the Frenchman Henri Cartier-Bresson, ranked Sammallahti among his 100 favourite photographers for his Foundation’s inaugural exhibition in Paris.

Text: The Finnish Museum of Photography


 


Helsinki, 1982

Barun-Khemchick, Tuva, Siperia, 1997

Solovki, Vienan meri, 1992

Vuokkiniemi, Vienan Karjala, 1991

Mt Etjo, Namibia, 2005

Przevorsk, Puola, 2005

Pyhäjärvi Ol., 1982

Helsinki, 2002

Varanasi, Intia, 1999

Signilskär, Ahvenanmaa, 1974