MINNA HAVUKAINEN

Photo: Päivi Kosonen.

Minna Havukainen
(b. 1969, Helsinki)
Currently based: Turku

Valokuvataiteilija Minna Havukainen vietti yli neljä vuotta lasketun ajan rytmissä, kameralaukku valmiina, odottaen puhelinsoittoa sairaalasta. Tuona aikana hän kuvasi vastasynnyttäneitä äitejä synnytyssairaaloiden potilashuoneissa ja siivousvälinevarastoissa, vain tunteja vauvan syntymän jälkeen. Intensiivinen prosessi tuotti Gravitest+ ja Puerperium-näyttelykokonaisuudet, jotka kiersivät laajasti ympäri Suomen museoissa ja gallerioissa. Lisäksi kuvista julkaistiin kirja (Puerperium, Avain).

Taiteilijan ja mallin intuitiivisen yhteistyön tarkoituksena on ollut taltioida synnytyksen hetkiä, jolloin ihminen on välitilassa: jokin on muuttunut peruuttamattomasti, menneeseen ei ole paluuta, mutta uudella, juuri alkaneella elämälläkään ei vielä ole historiaa.

Kun itse katson kuvia, ne ovat minusta kauniita. Näen niissä hetkiä, joissa naiset ovat olleet hyvin rohkeita. Näen naisia, jotka uskaltavat olla juuri sitä mitä ovat piittaamatta normeista ja alistumatta siihen, miten naisen täytyisi olla.

Minna Havukainen on opiskellut Muurlan Valokuvauskoulussa ja valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2004. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin. Havukainen on tullut tunnetuksi realismin kauneuden muotokuvaajana. Hänen teostensa tärkeimpinä elementteinä ovat äärimmäinen kokemuksen tuoreus, luonnollinen valo ja nähdyksi tuleminen. Minna Havukainen on käsitellyt töidensä kautta syntymän lisäksi myös muun muassa kuoleman ja sairastamisen teemoja. Työskentelyn peruslähtökohtana hänelle on ollut ihmiselämän monimuotoisuus. Teemat kumpuavat Havukaista itseään koskettaneista elämän alueista, ja niiden laajempaa yhteistä sekä yhteisöllistä merkitystä hän haluaa käsitellä taiteen mahdollistamin keinoin.
Havukainen on palkittu Turun kaupungin Aboa-palkinnolla ja Pyhä Henrikin säätiön kulttuuripalkinnolla.

 


 

Photographer Minna Havukainen spent over four years on a due date schedule, camera bag ready, waiting for a call from the hospital. During that time she was photographing mothers of new borns in recuperation and storage rooms of the hospital just hours after their babies were born. The intense process produced the exhibitions Gravitest+ and Puerperium which broadly circulated through museums and galleries around Finland. In addition the photos were published in the book (Puerperium, Avain).

The intuitive collaboration between artist and model was meant to capture the moments in birth when a person is in an in between state: something has irreversibly changed, there is no going back, but the new life, only just begun, is not yet history.

When I look at these photographs, I see beauty. In these moments I see very brave women. I see women who dared to be exactly who they are, indifferent to norms, refusing to comply with how women are supposed to be.

Minna Havukainen studied at the Muurla School of Photography and graduated from the Turku Arts Academy in 2004. She has held several solo exhibition and participated in numerous collective and group exhibitions. Havukainen has become known for her realistic beauty portraiture. The most important elements of her photography are the extreme freshness of an experience, natural light and foresight. In addition to birth, Minna Havukainen has also dealt with themes of death and sickness among others. The basic starting point for her work has been the diversity of human existence. The themes stem from aspects of life that have been personally touching and the broader common and communal significance of these aspects which she would like approach through the possibilities of art.
Havukainen has received the City of Turku Abo Award and the Pyhä Henrik Foundation Cultural Award.